Májové sviatky opäť posunú vývoz komunálneho odpadu.

25.04.2018 14:51

Vývozy nasledujúce 2 týždne od 1.5.2018 sa posúvajú o jeden deň.

Vývoz z 1.5.2018 sa posúva na 2.5.2018, z 2.5.2018 na 3.5.2018 atď. 

Vývoz 7.5.2018 ostava bez zmeny.

Vývoz z 8.5.2018 sa posúva na 9.5.2018, z 9.5.2018 na 10.5.2018 atď. až do vývozu 

11.05.2018 ktorý bude zrealizovaný 12.05.2018.

Od 14.5.2018 sa bude opäť vyvážať v pôvodných termínoch.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

Späť