Blíži sa jarný zber objemného odpadu, prvý obvod zbierame už v sobotu 2. apríla

29.03.2022 10:28

Jarný zber objemného odpadu sa uskutoční postupne v celom meste v apríli a máji. Počas štyroch víkendov budú v jednotlivých obvodoch mesta pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia dať odpad.

 

Termíny zberu objemového odpadu:

I. Obvod - Sobota 2.4.2022

II. Obvod - Sobota 9.4.2022

III. Obvod - Sobota 7.5.2022

IV. Obvod - Sobota 14.5.2022

 

V rámci jednotlivých obvodov sú určené miesta, kde sa pristavia veľkokapacitné kontajnery a do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad. Ak nebude možné z akéhokoľvek dôvodu pristaviť ich na určených miestach, nájdete ich na najbližšom možnom mieste.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD.

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 

 

Pristavené veľkokapacitné kontajnery:

I. obvod,  2. apríl 

• Pezinská (pred kasárňami)

• Dielenská (pri odbočke na bazár)

• Partizánska – Zámocká (križovatka pod nadjazdom)

• Partizánska (vnútroblok pri stojisku kontajnerov)

• Hviezdoslavova (pri Agre)

• Hviezdoslavova – pri Mototechne

• Družstevná – pri mlyne

• Záhorácka (pri záložni, stojisko kontajnerov)

• Kollárova (pri koľajniciach)

• Vajanského (pri koľajniciach)

• križovatka Kukučínova – Mansueta Olšovského

• Mansueta Olšovského (na konci, pri záhradách)

• Kukučínova (pri vodároch)

• záhradkárska osada Prídavky

• Ul. 1. mája 35

• roh Ul. 1. mája - Pribinova

• roh Ul. 1. mája – M. Rázusa

Ulice I. obvodu:

Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova

 

II. obvod,.9. apríl 

• Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)

• križovatka Petra Jilemnického – Ľuda Zúbka

• Kozia (ubytovňa Agra)

• Jána Hollého – druhá časť Martina Benku

• Cesta mládeže – Veľkomoravská 

• Cesta mládeže (modrý činžiak pri ceste)

• križovatka Svätoplukova – Jána Hollého

• križovatka Vlastenecká – Príjazdná

• križovatka Bernolákova – Veľkomoravská (trafostanica)

Ulice II. obvodu:

Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova, Šikmá

 

III. obvod,  7. máj

• Vinohrádok

• gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár

• gen. M. R. Štefánika – zastávka Tabarín

• Stupavská – bývalé Zberné suroviny

• trafostanica pri Betánii

• Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko

• Štúrova – detské ihrisko a škola

• Štúrova – pri potoku

• križovatka Štúrova – Boreckého – L. Novomeského 

• trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho

• Kalista Orgoňa – parkovisko

• križovatka Jánošíkova – Príjazdná

• križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny 

• križovatka Gaštanová pri Hobbi

Ulice III. obvodu:

Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny 

 

IV. obvod, 14. máj

• Záhradná – Jesenského – Dubovského (pri detskom ihrisku)

• Sadová (pod lesom)

• Dubovského (bytovky Vojenských lesov)

• križovatka Rakárenská – Táborisko

• Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch 

• križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov

• križovatka Tichá - Duklianskych hrdinov

• Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)

• križovatka Oslobodenia – Legionárska 

• križovatka Rudolfa Dilonga – Nad výhonom

• križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej

• križovatka Hurbanova – Janka Kráľa

• križovatka Hurbanova – Hlboká

• križovatka Písniky - Džbankáreň

• križovatka Džbankáreň - Vysoká – Hlboká

• križovatka Hodžova – Hlboká

Ulice IV. obvodu:

Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri.

TEKOS/-red-

 

Späť