O nás

Spoločnosť TEKOS spol. s r.o. je 100 % mestská spoločnosť, založená koncom roka 1994. Zrod firmy možno datovať od roku 1971. V tomto roku boli zriadené Technické služby Mestského národného výboru v Malackách, ako rozpočtová organizácia mesta. Hlavným účelom zriadenia bolo zabezpečovanie verejnoprospešných prác pre mesto Malacky. Rozvojom, zväčšovaním počtu obyvateľov mesta Malacky a zvyšovaním požiadaviek na zabezpečovanie verejnoprospešných služieb sa zvýšil počet pracovníkov a strojovo-technické vybavenie organizácie. V roku 1991 prišlo k transformácii na príspevkovú organizáciu a v roku 1994 na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Z pôvodne lokálnych Technických služieb sa postupne stala organizácia poskytujúca svoje služby v celom regióne. Okrem služieb poskytovaných mestu Malacky a okolitým obciam sa činnosť rozšírila na služby pre podnikateľské subjekty, živnostníkov a bežných občanov.

Hlavné aktivity a poskytované služby:

  • Letná a zimná údržba ciest a miestnych komunikácií
  • Budovanie a údržba zelene
  • Montáž, oprava a údržba verejného osvetlenia
  • Vývoz tuhého komunálneho odpadu a fekálií, zber a nakladanie s druhotnými surovinami
  • Práce stavebnými mechanizmami a zariadeniami
  • Drobné murárske práce
  • Priemyselné zametanie komunikácií, hál a priestranstiev zametacím strojom BUCHER schörling
  • Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (hlavne nádoby na tuhý komunálny odpad)
  • Práce so stavebnými mechanizmami a zariadeniami
  • Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte  kontaktovať.