zverejňovanie

PROJEKT - Areál pre spracovanie BRKO – Malacky

19.06.2021 13:23
Zmluva o poskytovaní služieb.pdf (2425441) Zmluva o sprostredkovaní spracovania oobných údajov.pdf (1743318)  

Dohody

26.11.2020 10:38
dohoda č.20_02_010_17.pdf (1127548) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky.pdf (147372)

Výročné správy

04.03.2019 08:44
rok 2017 Správa audítora UZ2017_TEKOS spol s ro.pdf (1313428) Výročná správa 2017_TEKOS spol s ro.pdf (3299585) rok 2018 Výročná správa 2018_TEKOS spol s r.o..pdf (7976681)

PROJEKT - Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

30.01.2018 10:54
PROJEKT - Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky.pdf (191,8 kB) informačná tabuľa.jpg (2181001) Zmluva NFP.pdf (9,6 MB) NFP dod1.pdf (8,2 MB) NFP dod2.pdf (588,4 kB) NFP dod3.pdf (3,7 MB) NFP dod4.pdf.pdf (3,2 MB) NFP dod5.pdf (1013319) NFP dod6.pdf (3105974) NFP dod7.pdf (8164301) bluetech...

Zmluvy

02.01.2018 13:06
Uzatvorené zmluvy: zmluva o úvere ČSOB  tu zmluva o zriadení záložného práva ČSOB tu zmluva o plat. karte.pdf (338277) SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_produkty_aktualizacia_k_01062021.pdf (1267656) Záložná zmluva NCRZP č. 102_CC_19-ZZ2.pdf (5768585) Zmluva o Balíkovom účte.pdf (2155285) Zmluva...

Došlé faktúry

02.01.2018 13:02
Zoznam došlých faktúr: rrok 2021 01 2021.pdf (53411) 02 2021.pdf (50184) 03 2021.pdf (50086)   rok 2020 01 2020.pdf (48810) 02 2020.pdf (50259) 03 2020.pdf (52940) 04 2020.pdf (50941) 05 2020.pdf (51018) 06 2020.pdf (51675) 07 2020.pdf (54030) 08 2020.pdf (52489) 09 2020.pdf (54052) 10...