zverejňovanie

Objednávky a zmluvy

07.09.2023 09:00
2024 01_2024.pdf (103,2 kB) 02_2024.pdf (95,5 kB) 03_2024.pdf (137,3 kB) 04_2024.pdf (137,2 kB)   2023 06_2023.pdf (87615) 07_2023.pdf (90239) 08_2023.pdf (92002) 10_2023.pdf (82589) 11_2023.pdf (93623) 12_2023.pdf (107801)

PROJEKT - Areál pre spracovanie BRKO – Malacky

19.06.2021 13:23
Zmluva o poskytovaní služieb.pdf (2425441) Zmluva o sprostredkovaní spracovania oobných údajov.pdf (1743318) Príloha č. 1 - VZP.pdf (1205363) Príloha č. 2 - Predmet podpory.pdf (530442) Príloha č. 3 - Finančné opravy.pdf (331553) Príloha č. 4 - Podrobný rozpočet.pdf (341967) Zmluva o poskytnutí...

Dohody

26.11.2020 10:38
dohoda č.20_02_010_17.pdf (1127548) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky.pdf (147372) dohoda č.21_02_010_20.pdf (1356803)

Výročné správy

04.03.2019 08:44
rok 2021 Výročná správa 2021_TEKOS spol. s r.o..pdf rok 2020 Výročná správa 2020_TEKOS spol. s r.o..pdf rok 2019 Výročná správa 2019_TEKOS spol. s r.o..pdf rok 2018 Výročná správa 2018_TEKOS spol s r.o..pdf rok 2017 Správa audítora UZ2017_TEKOS spol s ro.pdf (1313428) Výročná správa 2017_TEKOS spol...

PROJEKT - Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

30.01.2018 10:54
PROJEKT - Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky.pdf (191,8 kB) informačná tabuľa.jpg (2181001) Zmluva NFP.pdf (9,6 MB) NFP dod1.pdf (8,2 MB) NFP dod2.pdf (588,4 kB) NFP dod3.pdf (3,7 MB) NFP dod4.pdf.pdf (3,2 MB) NFP dod5.pdf (1013319) NFP dod6.pdf (3105974) NFP dod7.pdf (8164301) bluetech...

Zmluvy

02.01.2018 13:06
Uzatvorené zmluvy: zmluva o úvere ČSOB  tu zmluva o zriadení záložného práva ČSOB tu Zmluva o Balíkovom účte 2021.pdf (337169) SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_produkty_aktualizacia_k_01062021 2.pdf (1267656) zmluva o plat. karte.pdf...

Došlé faktúry

02.01.2018 13:02
Zoznam došlých faktúr: rok 2024 01 2023.pdf (56562) 02 2024.pdf (58166) 03 2024.pdf (56859) 04 2024.pdf (58246) 05 2024.pdf (57652)   rok 2023 01 2023.pdf (56562) 02 2023.pdf (55794) 03 2023.pdf (58691) 04 2023.pdf (57331) 05 2023.pdf (58102) 06 2023.pdf (59637) 07 2023.pdf (57957) 08 2023.pdf...