Informácia k vývozom v Malackách

19.01.2016 08:17

Oznam pre občanov Malaciek:

Vzhľadom na rôzne číslovanie týždňov v kalendároch a množiace sa sťažnosti, sme boli nútení zmeniť frekvenciu vývozov.

Tento týždeň sa vyváža ako v NEPÁRNY týždeň. (červené nálepky)

Pre úplnosť:

nepárny týždeň - červené nálepky
párny týždeň - červené a zelené

žlté - prvý termín vývozu v mesiaci

 

 

 

 

Späť