Informácie o spôsobe zberu BIO odpadu a distribúcii nových nádob

28.02.2019 10:26
Nová sezóna zberu BIO odpadu v Malackách prináša novinku: 120-litrové nádoby na BIO odpad. Spoločnosť TEKOS ich bude distribuovať rozvozom, alebo priamo v centrále na Partizánskej ul., kde si ich občania budú môcť vyzdvihnúť osobne. 
 
Termíny rozvozu BIO nádob k rodinným domom v jednotlivých obvodoch: 
  
Sobota 2. marec 2019 od 8.00 h do 18.00 h - rozvoz nádob v uliciach I. obvoduZáhorácka, Družstevná, Poľná, Kukučínova, J. Kubinu, Pribinova, M. Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Kollárova, Na brehu, J. Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Mlynská, O. Kožucha.
Sobota 9. marec 2019 od 8.00 h do 18.00 h - rozvoz nádob v uliciach II. obvoduKozia, M.Benku, V.J.Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, V. Gajdoša, Slovenská, M. Nešpora, J. Hollého, L. Angerera, P. Hallona, E. Wiesnera, I. Dérera, P. Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, S. Chalupku, J. Kalinčiaka, Ľ. Zúbka, Jilemnického, Š. Čulena, P. Blahu, Nádražná, K. Virsíka.
Sobota 16. marec 2019 od 8.00 h do 18.00 h - rozvoz nádob v uliciach III. obvoduZáhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomestského, Jánošíková, V. Clementisa, Gabčíka, J. Murgaša, Kurorelliho, kpt. Š. Uhra, arm.gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, A. Veselého, gen. M.R.Štefánika, Michala Tillnera, Vinohrádok.
Sobota 23. marec 2019 od 8.00 h do 18.00 h - rozvoz nádob v uliciach IV. obvoduOslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, R. Dilonga, Hurbanova, B. Nemcovej, J. Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbánkáreň, Vysoká, Dukelských hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri.
 
Pre občanov, ktorí nebudú v uvedených termínoch zastihnutí doma, má TEKOS operatívne riešenie: nádobu si môžu vyzdvihnúť osobne v centrále spoločnosti podľa jednotlivých obvodov. Dôležité upozornenie: nádoba sa vydáva protokolárne – t. j. na podpis, preto v prípade, že nádobu za občana príde vyzdvihnúť zastupujúca osoba, musí mať splnomocnenie

Počas marca môžu občania (ktorým ešte nebola doručená nádoba alebo si ju nestihli vyzdvihnúť na centrále spoločnosti) vyložiť BIO odpad umiestnený v 120 l vreci a toto vrece im bude odvezené. Od 1.4.2019 už bude spoločnosť TEKOS vyvážať BIO odpad iba zo 120 l nádob na to určených.

 
Termíny osobného odberu BIO nádob v TEKOSe podľa obvodov:
 
4. - 8. marca 2019 od 16.00 h do 19.00 h obyvatelia ulíc I. obvodu;
11. - 15. marca 2019 od 16.00 h do 19.00 h obyvatelia ulíc II. obvodu;
18. - 22. marca 2019 od 16.00 h do 19.00 h obyvatelia ulíc III. obvodu;
25. - 29. marca 2019 od 16.00 h do 19.00 h obyvatelia ulíc IV. obvodu.
 
Späť