Jarný zber veľkoobjemového odpadu v Malackách

17.03.2016 14:42

Vážení Malačania, 

informujeme o priebehu jarného zberu objemného odpadu v meste. Občania z rodinných domov vyložia odpad pred dom, v bytových domoch k stojiskám kontajnerov. 

Zber objemného odpadu bude v Malackách prebiehať v týchto termínoch a obvodoch:
• utorok 5. apríla - Stromová, Gaštanová, Brezová, Agátová, Lipová, Jelšová, Nádražná, Š. Čulena, P. Jilemnického, Námestie SNP, P. Blahu, gen. M. R. Štefánika, Stupavská, Štúrova, M. Tillnera, Pri Maline, D. Skuteckého, F. Malovaného, Ľ. Fullu, Boreckého, Jánošíkova, L. Novomeského, J. Murgaša, Ľ. Kukoreliho, kpt. M. Uhra, J. Gapčíka, arm. gen. L. Svobodu, A. Veselého, K. Orgoňa, Príjazdná, Budovateľská, Robotnícka, Vlastenecká, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova, Bernolákova, Kláštorné námestie, V. Clementisa.
• streda 6. apríla - Radlinského, Hviezdoslavova, Kozia, Družstevná, Mlynská, Veľkomoravská, V. J. Kučeru, M. Benku, J. Holého, Slovenská, M. Nešpora, Cesta mládeže, V. Gajdoša, P. Straku, I. Dérera, P. Hallona, S. Chalupku, J. Kalinčiaka, F. Kostku, Mierové námestie, Ľ. Zúbka, Partizánska, Zámocká, Na brehu, J. Kollára, Kukučínova, Sládkovičova, M. Olšovského, Pribinova, J. Kubinu, Poľná, Záhorácka, Nová, Vajanského, Sasinkova, 1. mája, Vinohrádok, Radlinského, Břeclavská, Brnianska, M. Rázusa.
• štvrtok 7. apríla - Továrenská, Dielenská, Pezinská, Jesenského, Záhradná, Dubovského, Sadová, Duklianskych hrdinov, Tichá, Rakárenská, Táborisko, Legionárska, Oslobodenia, Nad výhonom, R. Dilonga, Lesná, B. Němcovej, J. Kráľa, Hodžova, Hlboká, Hurbanova, Vysoká, Džbankáreň, Písniky, Malé námestie, Na majeri, Priemyselná.

Žiadame občanov, aby odpad vyložili včas, pretože zber sa začína vždy od 6.00 h. Zároveň upozorňujeme, že vykladanie odpadu mimo stanovený termín znamená porušenie VZN a vytváranie čiernej skládky!!!

Späť