Oznam ohľadne zberu vianočných stromčekov - Aktualizácia

04.01.2019 16:11

Spoločnosť TEKOS bude vykonávať zber vianočných stromčekov v nasledujúcich termínoch:

  • Zo sídliskových stojísk: 8.1.2019 a 21.01.2019
  • Od rodinných domov: 14.01.2019

Zber sa v daných dňoch bude uskutočňovať už od 06:00 hodiny, preto je potrebné stromčeky umiestniť ešte pred uvedeným časom. Stromčeky je možné bezplatne odovzdať na oboch zberných dvoroch. Umiestňovanie stromčekov na stojiskách mimo uvedených termínov sa bude špecifikovať ako vytváranie čiernych skládok.

Ďakujeme

 

 

Späť