Oznam ohľadne zberu vianočných stromčekov

07.01.2020 11:44

Spoločnosť TEKOS bude vykonávať zber vianočných stromčekov v nasledujúcich termínoch:

Zo sídliskových stojísk: 8.1.2020 a 21.01.2020

Od rodinných domov:  
I. a III. obvod 13.1.2020 a 27.1.2020
II. a IV. obvod 14.1.2020 a 28.1.2020

Zber sa v daných dňoch bude uskutočňovať už od 06:00 hodiny, preto je potrebné stromčeky umiestniť ešte pred uvedeným časom. Stromčeky je možné bezplatne odovzdať na oboch zberných dvoroch. Umiestňovanie stromčekov na stojiskách mimo uvedených termínov sa bude špecifikovať ako vytváranie čiernych skládok.

Ďakujeme

Späť