Oznam pre občanov mesta Malacky - Jarný zber objemného odpadu

19.04.2023 12:17

Tento týždeň pokračuje zber objemného odpadu v III. a IV. obvode.

III. a IV. obvod: 21. – 24. apríla 2023

V rámci jednotlivých obvodov sú určené miesta, kde sa pristavia veľkokapacitné kontajnery a do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad. Ak kontajner z akéhokoľvek dôvodu nebude možné pristaviť na určené miesto, kontajner sa pristaví na najbližšie možné voľné miesto.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek – fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍnábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍpneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD. Sú určené len na objemný odpad z domácností.

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory.

Pristavené veľkokapacitné kontajnery

III. obvod, 21. – 24. apríla

• gen. M. R. Štefánika – zastávka Tabarín

• Stupavská – bývalé Zberné suroviny

• trafostanica D. Skuteckého 1650/16 (pri Betánii)

• Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko

• Štúrova – detské ihrisko a škola

• Štúrova – pri potoku

• trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho

• križovatka Jánošíkova – Príjazdná

• križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny

Ulice III. obvodu:

Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny.

IV. obvod, 21. – 24. apríla

• Záhradná – Jesenského – Dubovského (pri detskom ihrisku)

• Sadová (pod lesom)

• Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch

• križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov

• Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)

• križovatka Oslobodenia – Legionárska

• križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej

• križovatka Hurbanova – Janka Kráľa

• križovatka Písniky – Džbankáreň

Ulice IV. obvodu:

Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri, Krátka.

TEKOS

Späť