Oznam pre občanov mesta Malacky

05.01.2018 10:52

V týchto dňoch sú občanom mesta Malacky doručované letáky (Rozpis vývozu triedeného, biologického a objemného odpadu v meste Malacky pre rok 2018). V prípade potreby si leták viete stiahnuť aj priamo na našej stránke.

Odkaz na leták: https://433cea79eb.clvaw-cdnwnd.com/19ad58d44bbc8a897d556d2c3761ba21/200000414-4529046231/Rozpis%20v%C3%BDvozov%20Malacky%202018.pdf

Ďakujeme

Späť