Oznam pre občanov mesta Malacky

14.03.2019 15:48

Z dôvodu nečakanej zmeny odberateľa na drevný odpad sa ospravedlňujeme občanom, ktorým dočasne nedokážeme z kapacitných dôvodov prevziať odpad. Vzniknutú situáciu sa snažíme riešiť a zabezpečiť plynulú prevádzku zberných dvorov. Zberné dvory momentálne drevný odpad preberajú do naplnenia svojich voľných kapacít. O aktuálnych možnostiach odberu odpadu sa treba informovať priamo na zberných dvoroch alebo na telefónnom čísle 034 772 2511.

Za pochopenie ďakujeme.

Späť