Oznam pre občanov mesta Malacky!

30.09.2019 11:39
Zber veľkoobjemového odpadu bude mať nové pravidlá. Z technických príčin už totiž nie je možný starý spôsob, keď obyvatelia vyložili odpad pred svoje domy. 
 
Veľkoobjemový zber bude prebiehať počas októbra, postupne vo všetkých štyroch obvodoch mesta, každý týždeň v jednom obvode. V rámci jednotlivých obvodov sú určené miesta, kde sa pristavia veľkokapacitné kontajnery a do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad. V piatok sa kontajnery pristavia, v sobotu vyvezú a znovu pristavia na miesto. V pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia.
 
Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)
 
Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.
Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).
 
Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 
 
Pristavené veľkokapacitné kontajnery 
 
I. obvod, 4. – 7. októbra 
Pezinská (pred kasárňami)
Dielenská (pri odbočke na bazár)
Partizánska – Zámocká (križovatka pod nadjazdom)
Partizánska (vnútroblok pri stojisku kontajnerov)
Hviezdoslavova (pri Agre)
Hviezdoslavova – pri Mototechne 
Družstevná – pri mlyne 
Záhorácka (pri záložni, stojisko kontajnerov)
Kollárova (pri koľajniciach)
Vajanského (pri koľajniciach)
križovatka Kukučínova – Mansueta Olšovského
Mansueta Olšovského (na konci, pri záhradách)
Kukučínova (pri vodároch)
záhradkárska osada Prídavky 
Ul. 1. mája 35
Roh Ul. 1. mája Pribinova        
 
II. obvod, 11. – 14. októbra 
Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)
križovatka Petra Jilemnického – Ľuda Zúbka
Kozia – ubytovňa Agra
Jána Hollého – druhá časť Martina Benku
Cesta mládeže – Veľkomoravská 
Cesta mládeže – modrý činžiak pri ceste
križovatka Svätoplukova – Jána Hollého
križovatka Vlastenecká – Príjazdná
križovatka Bernolákova – Veľkomoravská (trafostanica)
 
III. obvod, 18. – 21. októbra
Vinohrádok
gen. Štefánika – jasle, veterinár
gen. Štefánika – zastávka Tabarín
Stupavská – bývalé Zberné suroviny
trafostanica pri Betánii
Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko
Štúrova – detské ihrisko a škola
Štúrova – pri potoku
križovatka Štúrova – Boreckého – L. Novomeského 
trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
Kalista Orgoňa – parkovisko
križovatka Jánošíkova – Príjazdná
križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny 
križovatka Gaštanová pri Hobbi
 
IV. obvod, 25. – 28. októbra
Záhradná – Jesenského – Dubovského (pri detskom ihrisku)
Sadová (pod lesom)
Dubovského (bytovky Vojenských lesov)
križovatka Rakárenská – Táborisko
Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch 
križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov
križovatka Tichá - Duklianskych hrdinov
Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)
križovatka Oslobodenia – Legionárska 
križovatka Rudolfa Dilonga – Nad výhonom
križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej
križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
križovatka Hurbanova – Hlboká
križovatka Písniky - Džbánkareň
križovatka Džbankáreň - Vysoká – Hlboká
križovatka Hodžova - Hlboká
 
I. obvod: Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.
 
II. obvod: Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova.
 
III. obvod: Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny. 
 
IV. obvod: Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri.
 
Ďakujeme
Späť