Oznam pre občanov mesta Malacky!

05.05.2020 14:43

Veľkoobjemový zber bude pokračovať v 2, 3, 4 obvode v nasledovných termínoch:

sobota 16. máj 2020 -    II. obvod

sobota 23. máj 2020 –  III. obvod

sobota 30. máj 2020 –   IV. obvod

V rámci jednotlivých obvodov sú určené miesta, kde sa pristavia veľkokapacitné kontajnery a do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad. 

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD. Sú určené len na objemný odpad z domácností. 

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 

 

Pristavené veľkokapacitné kontajnery 

II. obvod, 16. máj 

• Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)

• križovatka Petra Jilemnického – Ľuda Zúbka

• Kozia (ubytovňa Agra)

• Jána Hollého – druhá časť Martina Benku

• Cesta mládeže – Veľkomoravská 

• Cesta mládeže (modrý činžiak pri ceste)

• križovatka Svätoplukova – Jána Hollého

• križovatka Vlastenecká – Príjazdná

• križovatka Bernolákova – Veľkomoravská (trafostanica)

 

III. obvod, 23. máj

• Vinohrádok

• gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár

• gen. M. R. Štefánika – zastávka Tabarín

• Stupavská – bývalé Zberné suroviny

• trafostanica pri Betánii

• Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko

• Štúrova – detské ihrisko a škola

• Štúrova – pri potoku

• križovatka Štúrova – Boreckého – L. Novomeského 

• trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho

• Kalista Orgoňa – parkovisko

• križovatka Jánošíkova – Príjazdná

• križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny 

• križovatka Gaštanová pri Hobbi

 

IV. obvod, 30. máj

• Záhradná – Jesenského – Dubovského (pri detskom ihrisku)

• Sadová (pod lesom)

• Dubovského (bytovky Vojenských lesov)

• križovatka Rakárenská – Táborisko

• Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch 

• križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov

• križovatka Tichá - Duklianskych hrdinov

• Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)

• križovatka Oslobodenia – Legionárska 

• križovatka Rudolfa Dilonga – Nad výhonom

• križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej

• križovatka Hurbanova – Janka Kráľa

• križovatka Hurbanova – Hlboká

• križovatka Písniky - Džbankáreň

• križovatka Džbankáreň - Vysoká – Hlboká

• križovatka Hodžova - Hlboká

 

Určenie obvodov podľa ulíc:

II. obvod: Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova.

III. obvod: Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny. 

IV. obvod: Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri.

TEKOS

Späť