Oznam pre občanov mesta Malacky!

23.10.2020 12:54

Najbližší víkend (23. – 26. október) bude objemový zber odpadu pre II. obvod

 
Do pristavených veľkokapacitných kontajnerov môžu obyvatelia vyniesť odpad. V piatok sa kontajnery pristavia, v sobotu podľa potreby vyvezú a znovu vrátia na miesto. V pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia.
 
Termín zberu objemového odpadu: 
II. obvod, 23. – 26. október
 
Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)
 
Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.
Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).
 
Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 
 
Ulice II. obvodu: 
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova.
 
Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery: 
Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)
križovatka Petra Jilemnického – Ľuda Zúbka
Kozia – ubytovňa Agra
Jána Hollého – druhá časť Martina Benku
Cesta mládeže – Veľkomoravská 
Cesta mládeže – modrý činžiak pri ceste
križovatka Svätoplukova – Jána Hollého
križovatka Vlastenecká – Príjazdná
križovatka Bernolákova – Veľkomoravská (trafostanica)
 
Ďakujeme!

 

Späť