Oznam pre občanov mesta Malacky!

05.11.2020 09:25

Najbližší víkend (6. – 8. november) bude objemový zber odpadu pre III. obvod

Do pristavených veľkokapacitných kontajnerov môžu obyvatelia vyniesť odpad. V piatok sa kontajnery pristavia, v sobotu podľa potreby vyvezú a znovu vrátia na miesto. V pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia.

Termín zberu objemového odpadu: 

III. obvod, 6. – 8. november 

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 

Ulice III. obvodu: 

Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny. 

Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery: 

•             Vinohrádok

•             gen. Štefánika – pri škôlke

•             gen. Štefánika – pri bývalom hostinci Tabarín

•             Stupavská – bývalé Zberné suroviny

•             trafostanica pri Betánii

•             Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko

•             Štúrova – detské ihrisko a škola

•             Štúrova – pri potoku

•             križovatka Štúrova – Boreckého – L. Novomeského 

•             trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho

•             Kalista Orgoňa – parkovisko

•             križovatka Jánošíkova – Príjazdná

•             križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny 

•             križovatka Gaštanová pri Hobbi

 

Ďakujeme!

Späť