Oznam pre občanov mesta Malacky!

07.01.2021 10:17

Spoločnosť TEKOS bude vykonávať zber vianočných stromčekov v nasledujúcich termínoch:

Zo sídliskových stojísk:

  • 11.1.2021 a 22.1.2021

Od rodinných domov:  

  • I. a III. obvod 14.1.2021 a 26.1.2021
  • II. a IV. obvod 15.1.2021 a 27.1.2021

Zber sa v daných dňoch bude uskutočňovať už od 06:00 hodiny, preto je potrebné stromčeky umiestniť ešte pred uvedeným časom. Stromčeky je možné bezplatne odovzdať na oboch zberných dvoroch. Umiestňovanie stromčekov na stojiskách mimo uvedených termínov sa bude špecifikovať ako vytváranie čiernych skládok.

Ďakujeme

Späť