Oznam pre občanov mesta Malacky!

16.04.2021 09:17

PRIPOMÍNAME!!!

Už tento víkend sa uskutoční "Jarný zber veľkoobjemového odpadu v I. obvode

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD. Sú určené len na objemný odpad z domácností. 

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 

 

Rozmiestnenie kontajnerov:

I. obvod, 17. apríl 

• Pezinská (pred kasárňami)

• Dielenská (pri odbočke na bazár)

• Partizánska – Zámocká (križovatka pod nadjazdom)

• Partizánska (vnútroblok pri stojisku kontajnerov)

• Hviezdoslavova (pri Agre)

• Hviezdoslavova – pri Mototechne

• Družstevná – pri mlyne

• Záhorácka (pri záložni, stojisko kontajnerov)

• Kollárova (pri koľajniciach)

• Vajanského (pri koľajniciach)

• križovatka Kukučínova – Mansueta Olšovského

• Mansueta Olšovského (na konci, pri záhradách)

• Ul. 1. mája 35

• roh Ul. 1. mája a Pribinovej

• roh Ul. 1. mája a Martina Rázusa

• Kukučínova (pri vodároch)

• záhradkárska osada Prídavky

 

Ulice I. obvodu

I. obvod: Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.

 

Nasledujúci zber

sobota 24. apríl 2021 –  II. obvod

 

*** Ak kontajner z akéhokoľvek dôvodu nebude možné pristaviť na plánované miesto, kontajner pristavíme na najbližšie možné voľné miesto.

 

TEKOS

 

 

Späť