Oznam pre občanov mesta Malacky!

14.05.2021 09:58

PRIPOMÍNAME!!!

Už tento víkend sa uskutoční "Jarný zber veľkoobjemového odpadu v III. obvode

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD. Sú určené len na objemný odpad z domácností. 

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 

Rozmiestnenie kontajnerov:

III. obvod, 15. máj

• Vinohrádok

• gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár

• gen. M. R. Štefánika – zastávka Tabarín

• Stupavská – bývalé Zberné suroviny

• trafostanica pri Betánii

• Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko

• Štúrova – detské ihrisko a škola

• Štúrova – pri potoku

• križovatka Štúrova – Boreckého – L. Novomeského 

• trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho

• Kalista Orgoňa – parkovisko

• križovatka Jánošíkova – Príjazdná

• križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny 

• križovatka Gaštanová pri Hobbi

Ulice III. obvodu

Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny. 

Nasledujúci zber

sobota 22. máj 2021 –  IV. obvod

 

*** Ak kontajner z akéhokoľvek dôvodu nebude možné pristaviť na plánované miesto, kontajner pristavíme na najbližšie možné voľné miesto.

TEKOS

 

Späť