Oznam pre občanov mesta Malacky!

20.05.2021 09:00

PRIPOMÍNAME!!!

Už tento víkend sa uskutoční "Jarný zber veľkoobjemového odpadu v IV. obvode

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD. Sú určené len na objemný odpad z domácností. 

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 

Rozmiestnenie kontajnerov:

IV. obvod, 22. máj

• Záhradná – Jesenského – Dubovského (pri detskom ihrisku)

• Sadová (pod lesom)

• Dubovského (bytovky Vojenských lesov)

• križovatka Rakárenská – Táborisko

• Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch 

• križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov

• križovatka Tichá - Duklianskych hrdinov

• Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)

• križovatka Oslobodenia – Legionárska 

• križovatka Rudolfa Dilonga – Nad výhonom

• križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej

• križovatka Hurbanova – Janka Kráľa

• križovatka Hurbanova – Hlboká

• križovatka Písniky - Džbankáreň

• križovatka Džbankáreň - Vysoká – Hlboká

• križovatka Hodžova – Hlboká

 

Ulice IV. obvodu

Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri.

*** Ak kontajner z akéhokoľvek dôvodu nebude možné pristaviť na plánované miesto, kontajner pristavíme na najbližšie možné voľné miesto.

TEKOS

 

Späť