Oznam pre občanov mesta Malacky!

27.09.2021 12:40
Zákon o odpadoch ukladá obciam povinnosť zabezpečiť triedenie rôznych zložiek odpadu, naposledy  takto pribudol biologicky rozložiteľný kuchynský  odpad z domácností. Z tohto dôvodu na stojiskách pribudol ďalší kontajner (hnedej farby). 
Aby kontajnery  nezaberali ďalšie verejné priestranstvo, rozhodli sme sa na návrh spoločnosti Tekos zmeniť systém zberu  zmesového komunálneho odpadu: na stojiskách, kde to situácia umožňuje, sa zníži počet kontajnerov a zároveň sa bude častejšie odpad vyvážať. 
Upozorňujeme, že zmena sa týka zmesového komunálneho odpadu. Objem vysýpaného odpadu zo stojiska zostane rovnaký.  Nový systém  bude zavedený na skúšku  od 1. októbra na mesiac na vytipovaných stojiskách. Následne sa výsledky tejto zmeny vyhodnotia a ak sa nový systém osvedčí, postupne sa zavedie aj v ďalších vybraných  lokalitách. 
 
Stojiská: 
 • F. Malovaného 1-3:  bude  odobratý 1 kontajner, interval vývozu  bude 4x týždenne 
 • F. Malovaného 2: bude  odobratý 1 kontajner, interval vývozu  bude 4x týždenne 
 • Ľudovíta Fullu 1-3 (pri detskom ihrisku): bude  odobratý 1 kontajner, interval vývozu  bude 4x týždenne
 • D. Skuteckého 3: bude  odobratý 1 kontajner, interval vývozu  bude 3x týždenne
 • D. Skuteckého 12: bude  odobratý 1 kontajner, interval vývozu  bude 3x týždenne
 • Štúrova 149: bude  odobratý 1 kontajner, interval vývozu  bude 4x týždenne
 • Záhorácka 65 (pred MCK): budú  odobraté 2 kontajnery, interval vývozu  bude 4x týždenne
 • Malé námestie 26: budú  odobraté 2 kontajnery, interval vývozu  bude 4x týždenne
 • Pribinova 2: budú  odobraté 2 kontajnery, interval vývozu  bude 4x týždenne
 • Záhorácka 32 (parkovisko): bude  odobratý 1 kontajner, interval vývozu  bude 3x týždenne
 • Záhorácka 42 (parkovisko): bude  odobratý 1 kontajner, interval vývozu  bude 4x týždenne
 
Útvar výstavby a životného prostredia MsÚ Malacky v spolupráci s TEKOS spol. s r. o.
Späť