Oznam pre občanov mesta Malacky!

04.01.2022 09:58

Spoločnosť TEKOS bude vykonávať zber vianočných stromčekov v nasledujúcich termínoch:

Zo sídliskových stojísk:

  • 10.1.2022 a 24.1.2022

Od rodinných domov:  

  • I. a III. obvod 17.1.2022 a 25.1.2022
  • II. a IV. obvod 18.1.2022 a 26.1.2022

Zber sa v daných dňoch bude uskutočňovať už od 06:00 hodiny, preto je potrebné stromčeky umiestniť ešte pred uvedeným časom. Stromčeky je možné bezplatne odovzdať na oboch zberných dvoroch. Umiestňovanie stromčekov na stojiskách mimo uvedených termínov sa bude špecifikovať ako vytváranie čiernych skládok.

Ďakujeme

Späť