Oznam pre občanov mesta Malacky!

09.10.2018 10:47
 

Chceli by sme pripomenúť, že zberný dvor Partizánska slúži na zber vyhradených zložiek odpadov, a to: zber elektroodpadu, nebezpečných odpadov (staré farby, prázdne nádoby po nebezpečnom odpade, pesticídy, žiarovky, žiarivky), papiera, plastov, skla, biologicky rozložiteľného odpadu(konáre, tráva, lístie), šatstva, objemného odpadu.

Odpad môžu občania priniesť vo vyhradenom čase, a to od 16:00 do 17:00 od pondelka do piatka, od 12:00-16:00 v sobotu (Výnimkou je elektroodpad a staré oblečenie, ktoré môžu občania nosiť počas celého dňa na Zberný dvor Partizánska.

Tento zberný dvor slúži ako záchytný zberný dvor pre menšie množstvo odpadu a zároveň tu nie je povolený vjazd motorovým vozidlom. Preto prosíme občanov, aby väčšie množstvo odpadov odvážali na zberný dvor Hlboká, okrem elektroodpadu, nebezpečného odpadu a šatstva, na ktoré je vyhradený zber len na zbernom dvore Partizánska.
 
Ďakujeme

 

Späť