Oznam

10.10.2018 15:10

Poprosíme všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľnícke združenia, aby v prípade zberu odpadkov v lesoch alebo extraviláne mesta Malacky nahlasovali daný zber na mestskom úrade u pani Ing. J. Chválovej. Následne, keď príjme spoločnosť TEKOS, spol. s r.o. potvrdenie, môžete daný odpad bezplatne priviezť na Zberný dvor Hlboká.

Ďakujeme

Späť