Pokračujeme v rozdávaní 240 L nádob

12.09.2016 10:00

Rozvoz 240 L žltých popolníc na plasty bude pokračovať iba na uliciach, na
ktorých sme v piatok resp. v sobotu neboli !!!
Budeme pokračovať v utorok 13.09.2016 od 15.00 do 20.00 hodiny.
Rozvoz bude v týchto častiach:

1. PADZELEK:

(Agátová, Brezová, Dielenská, Jelšová, Lipová, Stromová, Gaštanová)

2. JUH:

(Alojza Veselého, Generála Svobodu, Budovateľská, Dominika Skuteckého, Jána Kalinčiaka, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, MilošaUhra, L. Kukoreliho, Príjazdná, Rastislavova, Robotnícka, Sama Chalupku, V. Clementisa, Vlastenecká, Svätoplukova, Jánošíkova)

3. Mesto:

(Brnianská, Břeclavská, Družstevná, F. Kostku, Hvezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Kollára,
Jozefa Kubinu, Ferdiša Kostku, Martina Benku, Martina Rázusa, Cesta mládeže, Mirka Nešpora, Mlynská, Mojmírova, Na brehu, Otta Kožucha, Pavla Hallona, Petra Straku, Poľná, Pribinova, Veľkomoravská, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka, Zámocká, 1. mája, Hollého, Pezinská)

Občania, ktorí si popolnicu neprevzali (z akéhokoľvek dôvodu), si po ňu môžu prísť na zberný dvor na Partizánskej ulici v pracovných dňoch od 8-19 hodiny a v sobotu od 12-16 hodiny. Všetci tí, ktorí si po ňu prísť nevedia, pre tých ju vieme zabezpečiť po zanechaní kontaktných údajov na našom telefónnom čísle 034/772 20 60 ako platenú službu za 5 € s DPH.


Späť