rozpis prác

20.11.2018 08:07
21.11.2018        
Zber odpadu:        
LOZORNO KO plný vývoz    
MALACKY  KO      
MALACKY  PAP bytovky    
MALACKY    stojiská    
         
         
         
Starostlivosť o zeleň      
hrabanie lístia mesto a Zámocký park,  oprava DI Jesenského 
zber košíkov        

   

20.11.2018        
Zber odpadu:        
MALACKY KO      
MALACKY PLASTY bytovky    
MALACKY BIO 3. obvod    
KOSTOLIŠTE PAP      
MALÉ LEVÁRE PAP zberný dvor    
         
MALACKY:        
Starostlivosť o zeleň      
hrabanie lístia Zámocký park , likvidácia letničiek Štefánik, 
zber košíkov, psie koše,       

 

Späť