Stanovisko k zberu triedených zložiek

15.02.2016 13:05

Stanovisko spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. k termínom triedeného zberu:

Žiadame občanov Malaciek, ktorí bývajú v rodinných domoch, aby nevykladali vrecia s plastami na ulicu mimo určený termín zberu. Termíny sú zverejnené na internetových stránkach mesta a spoločnosti TEKOS.
Tlačené kalendáre boli odovzdané do distribúcie v piatok 8.2.2016 Slovenskej pošte. Službu sme už reklamovali a pošta pokračuje v distribúcii tak, aby sme dostali kalendár do každej domácnosti  čo najskôr.
Plasty sa budú zbierať raz v mesiaci – vždy v iný deň, podľa určeného rozvrhu. Rozvrh je stanovený so zreteľom na náklady zberu, vyzbieraného množstva od občanov a štandardov zberu, ktoré určuje nový zákon o odpadoch.

Zároveň žiadame všetkých občanov o spoluprácu a trpezlivosť pri zavádzaní nového systému zberu. Množstvá, frekvenciu aj formu neustále vyhodnocujeme a snažíme sa vytvoriť systém, ktorý bude funkčný a efektívny.

 

Ing. Juraj Schwarz

konateľ spoločnosti

Späť