T E K O S M A N 2018/2019

02.07.2019 14:11

T E K O S M A N   2018/2019

17.6.2019 sme úspešne uzatvorili a vyhodnotili súťaž TEKOSMAN v zbere papiera pre ročník 2018/2019. Do súťaže sa zapojilo spolu 21 materských - základných škôl. Spolu sa podarilo vyzbierať 94 630 Kg papiera.

Prví traja v každej kategórii si rozdelili aj špeciálne ceny v hodnotách 150, 100, 50 € a ceny v hodnote 100 € pre školu - škôlku s najväčším vyzbieraným objemom na žiaka.

Kategória Materské školy:

1. Miesto MŠ Kostolište                                10 440 Kg

2. Miesto MŠ Suchohrad                                8 230 Kg

3. Miesto MŠ Plavecké Podhradie                    1 800 Kg

Kategória Základné školy:

1. Miesto ZŠ s MŠ Kuchyňa                          22 780 Kg           

2. Miesto ZŠ s MŠ Pernek                            16 730 Kg

3. Miesto ZŠ Veľké Leváre                           10 600 Kg

MŠ Suchohrad a ZŠ s MŠ Pernek získali prvenstvo v priemere na žiaka.

Všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže ĎAKUJEME za spoluprácu a vynaložené úsilie, víťazom gratulujeme k pekným finančným odmenám a zaujímavým cenám. Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať súťaž aj v tomto školskom roku a spravíme všetko pre pokračovanie súťaže aj v nasledujúcom školskom roku. Ide o úspešný projekt, ktorý prispieva k skvalitneniu životného prostredia, pomáha vnímať dôležitosť triediť odpad a tým prispievať k recyklácii a znižovaniu odpadov končiacich na skládkach.

Tešíme sa na budúci ročník súťaže TEKOSMAN a v mene kolektívu firmy: TEKOS spol. s r.o. Vám želáme príjemné, slnečné leto.

V Malackách,  27.6.2019

Martin Kyselák

Obchodný manažér

Späť