Spoločnosť TEKOS podporuje dobrovoľníkov

05.04.2016 10:57

      TEKOS, spol. s r.o. víta iniciatívu dobrovoľníckych združení a občanov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu, a tým chcú pomôcť pri skrášľovaní jednotlivých úsekov v meste Malacky. Rozhodli sme sa preto poskytnúť všetkým, ktorí sa takejto iniciatívy zúčastnia, vrecia na odpad.
      Aktivitu počas celého roka je potrebné včas nahlásiť telefonicky na čísle 034/772 20 60, mailom na tekos@tekosmalacky.sk alebo osobne v sídle spoločnosti.

Späť