Veľkoobjemový zber Malacky jeseň 2016

23.09.2016 14:14

Zber objemného odpadu bude:

  • 1.10.2016 (sobota) - bytovky
  • 8.10.2016 (sobota) - rodinné domy

UPOZORŇUJEME občanov, aby odpad vyložili deň pred zberom

- Odpad musí byť rozdelený na 3 časti: drevený nábytok rozbitý na dosky, elektro odpad, ostatný odpad

- Medzi objemný odpad nepatrí: pneumatiky, bio odpad, stavebný odpad, farby a iné chemikálie

- Na ulice, kde zber prebehne, sa už vracať nebudeme

- Žiadny náhradný termín zberu tohto odpadu nebude - všetci ho môžu doviezť na zberný dvor ZADARMO

- Oba dni zberu začíname od 6.00 hodiny


Späť