Veľkoobjemový zber v Malackách na jar 2017

20.03.2017 13:33

Zber objemného odpadu bude:

  • 1.04.2017 (sobota) - bytovky
  • 8.04.2017 (sobota) - rodinné domy

UPOZORŇUJEME občanov, aby odpad vyložili deň pred zberom !!!

- odpad musí byť rozdelený na 3 časti: drevený nábytok rozbitý na dosky, elektro odpad, ostatný odpad

- medzi objemný odpad nepatrí: pneumatiky,bio odpad, stavebný odpad, farby a iné chemikálie

- na ulice, kde zber prebehne, sa už vracať nebudeme

- žiadny náhradný termín zberu tohto odpadu nebude - všetci ho môžu doviezť na zberný dvor ZADARMO

- oba dni zberu začíname od 6.00 hodiny

Späť