Veľkoobjemový zber v Malackách na jar 2019

01.04.2019 00:00

Zber objemného odpadu bude:

6.4.2019 (sobota) - bytovky
13.4.2019 (sobota) - rodinné domy

UPOZORŇUJEME občanov, aby odpad vyložili deň pred zberom !!!

- na ulice, kde zber prebehne, sa už vracať nebudeme! Preto prosíme nedokladať odpad počas nasledovných dní po zbere.

- odpad musí byť rozdelený na 3 časti: drevený nábytok rozbitý na dosky, elektro odpad, ostatný odpad

- medzi objemný odpad nepatrí: pneumatiky, bio odpad, stavebný odpad, farby a iné chemikálie

- žiadny náhradný termín zberu tohto odpadu nebude - všetci občania ho môžu doviezť na zberný dvor ZADARMO

- oba dni zberu začíname od 6.00 hodiny

Ďakujeme

Späť