Veľkoobjemový zber v Malackách na jeseň 2017

03.10.2017 14:15

Zber objemného odpadu bude:

7.10.2017 (sobota) - bytovky
14.10.2017 (sobota) - rodinné domy

UPOZORŇUJEME občanov, aby odpad vyložili deň pred zberom !!!

- odpad musí byť rozdelený na 3 časti: drevený nábytok rozbitý na dosky, elektro odpad, ostatný odpad

- medzi objemný odpad nepatrí: pneumatiky, bio odpad, stavebný odpad, farby a iné chemikálie

- na ulice, kde zber prebehne, sa už vracať nebudeme

- žiadny náhradný termín zberu tohto odpadu nebude - všetci ho môžu doviezť na zberný dvor ZADARMO

- oba dni zberu začíname od 6.00 hodiny

Ďakujeme

 

Späť