Zákaz zastavenia na ulici Partizánskej

25.11.2016 10:54

Vzhľadom k tomu, že počas zimnej údržby cesty a chodníkov na ulici Partizánskej máme dlhodobý problém s otáčaním sa nášho vozidla s radlicou, podali sme si na mesto žiadosť o dočasné osadenie dopravnej značky "zákaz zastavenia". Žiadosť spoločnosti TEKOS bola schválená, preto sme mohli v tomto týždni osadiť značku ZDZ B34. Kvôli úprave ciest a terénu v zimnej prevádzke má značka svoje opodstatneni...e. Veríme, že aj napriek obmedzeniu občanov pri parkovaní svojich automobilov dospejeme ku konsenzu. Ak chceme mať mesto čisté, odhrnuté a posypané, musíme navzájom spolupracovať. Preto žiadame všetkých obyvateľov okolitých bytov a občanov, ktorí parkujú na vyznačenom mieste, aby dodržiavali pravidlá (ne)parkovania. Ďakujem v mene celej spoločnosti TEKOS.

Späť