Zber objemného odpadu jeseň 2018!

23.10.2018 09:39

Zber objemného odpadu jeseň 2018

Počas ostatných dvoch víkendov sa v Malackách uskutočnil pravidelný jesenný zber veľkoobjemného odpadu.

Dňa 6.10. firma TEKOS spol. s r.o. zbierala objemný odpad z bytoviek a 13.10. z rodinných domov. Celkovo bolo na prácu nasadených 24 zamestnancov, ktorí zbierali odpad vyložený spred brán a kontajnerových stojísk. Podľa pokynov mal byť odpad pripravený na 3 časti: elektro, nábytok rozbitý na dosky a zvyšný odpad.

Pravidelným jarným a jesenným zberom veľkoobjemného odpadu si plníme zákonnú povinnosť, no častokrát nahrádzame úlohu upratovacej a sťahovacej služby.

V jeden deň sa vyzbieralo viac ako 50 ton objemného odpadu, 0,3 tony elektro odpadu a 7 ton dreva. Sezónny zber spred rodinných domov slúži najmä pre občanov, ktorí nemajú možnosť odpad zlikvidovať na zbernom dvore.

Aj napriek vysokým hodnotám vyzbieraného odpadu, môžeme zhodnotiť, že zber prebehol pokojne a bez väčších komplikácii. Stavebný odpad nebol odvážaný, nakoľko ide o spoplatnený odpad a ten môžu občania priviezť priamo na zberný dvor.

Pre občanov, ktorí nemajú možnosť si odpad priviezť na zberný dvor, máme od 16.10.2018 novú službu „ODVOZ MINI – mobilný zberný dvor (do 1 m3)“ podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.tekosmalacky.sk/cennik

V budúcom roku pripravujeme zber formou rozmiestnených veľkokapacitných kontajnerov, aby sme zabránili neporiadku v celom meste. Bližšie informácie poskytneme včas.

 

Ďakujeme

 

Späť