Zberný dvor Hlboká!

30.05.2017 14:30

Dňa 02.06.2017 bude Zberný dvor na Hlbokej ulici otvorený od 07:00 hod do 14:00 hod. 

Ďakujeme za pochopenie.

Späť