Zmena vo vedení spoločnosti

12.07.2015 18:37

Dňa 7.7.2015 bola valným zhromaždením schválená výmena konateľa spoločnosti TEKOS. Ing. Vladimíra Balúcha nahradil vo funkcii Ing. Juraj Schwarz, ktorý zároveň zastáva pozíciu riaditeľa organizácie. 

Späť