Zmeny v odpadovom hospodárstve.

08.01.2018 15:28

Dňa 08.01.2018 mení spoločnosť TEKOS systém zberu komunálneho odpadu z jednozmennej na dvojzmennú prevádzku. V praxi to znamená, že odpad bude vyvážaný aj v neskorších poobedňajších hodinách. Jedným z hlavných dôvodov zmeny je využitie nového ekologickejšieho vozidla, na ktoré dostalo Mesto Malacky dotáciu v roku 2017. Prosíme občanov o trpezlivosť pri zavádzaní nových nastavení.

Ďakujeme

Späť