Zvoz biologického odpadu

22.07.2016 14:06

Spoločnosť TEKOS oznamuje občanom, že "Zvoz biologického odpadu" zo záhrad a z rodinných domov v obvyklom množstve sa uskutočňuje v nepárnom týždni vždy vo štvrtok. Trávu a lístie je potrebné vložiť do vriec, konáre zviazať špagátom.
  Obvyklé množstvo odporúčame na jednu domácnosť do 1 m3. Vačšie množstvá pracovníci nechajú na mieste nevyvezené.

Späť