Novinky

Informácia o novom postupe pri nakladaní s odpadovými pneumatikami od 1.1.2016

06.04.2016 10:31
Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. nadobúda účinnosť od 1.1.2016. Od tohto dátumu sa uplatňuje nový postup voči odpadovým pneumatikám, podľa ktorého:- odpadové pneumatiky sa nepovažujú za súčasť...

Malacky dostanú dotácie na zberné vozidlo skla a rozšírenie kamerového systému

06.04.2016 08:57
Do Malaciek smerujú ďalšie dve dotácie. Boli sme úspešní pri žiadosti na Envirofond o poskytnutie finančného príspevku na nové zberné vozidlo na sklo.Konateľ mestskej organizácie Tekos Juraj...

Spoločnosť TEKOS podporuje dobrovoľníkov

05.04.2016 10:57
      TEKOS, spol. s r.o. víta iniciatívu dobrovoľníckych združení a občanov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu, a tým chcú pomôcť pri skrášľovaní...

Vývoz odpadov počas sviatkov

23.03.2016 17:10
Oznamujeme občanom Malaciek, že vývoz komunálneho odpadu sa počas veľkonočných sviatkov neuskutoční. Namiesto 25.03. (piatok) bude vývoz vykonaný (v sobotu) 26.03. a pondelkový vývoz 28.03. sa...

Jarný zber veľkoobjemového odpadu v Malackách

17.03.2016 14:42
Vážení Malačania,  informujeme o priebehu jarného zberu objemného odpadu v meste. Občania z rodinných domov vyložia odpad pred dom, v bytových domoch k stojiskám kontajnerov.  Zber...

Stanovisko k zberu triedených zložiek

15.02.2016 13:05
Stanovisko spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. k termínom triedeného zberu: Žiadame občanov Malaciek, ktorí bývajú v rodinných domoch, aby nevykladali vrecia s plastami na ulicu mimo...

Kalendár zberu Malacky 2016

02.02.2016 17:31
Kalendár zberu druhotných surovín na rok 2016 je možné stiahnuť tu a informácie k zberu tu. Tlačená verzia bude distribuovaná do domácností poštou v najbližších dňoch.    

Voľné pracovné pozície

19.01.2016 09:05
Zoznam aktuálne voľných pracovných pozícií nájdete v MENU, pod políčkom PONUKA PRÁCE, alebo na tomto odkaze.

Informácia k vývozom v Malackách

19.01.2016 08:17
Oznam pre občanov Malaciek: Vzhľadom na rôzne číslovanie týždňov v kalendároch a množiace sa sťažnosti, sme boli nútení zmeniť frekvenciu vývozov. Tento týždeň sa vyváža ako v NEPÁRNY týždeň....

Zvoz vianočných stromčekov

08.01.2016 16:23
V utorok 12. januára sa v Malackách uskutoční celomestský zber vianočných stromčekov. Stromčeky zbavené ozdôb môžu obyvatelia mesta vyložiť pred rodinné domy alebo ku stojiskám kontajnerov pri...
Všetky články