Novinky

Sviatky v novembri posunú vývoz komunálu

24.10.2016 09:01
Vzhľadom k tomu, že nás v novembri čakajú dva sviatky, sa vývoz komunálneho odpadu spred rodinných domov posúva od 01.11 len v tom týždni vždy o jeden deň neskôr (čiže namiesto utorka to bude streda,...

Veľkoobjemový zber Malacky jeseň 2016

23.09.2016 14:14
Zber objemného odpadu bude:1.10.2016 (sobota) - bytovky8.10.2016 (sobota) - rodinné domy- UPOZORŇUJEME občanov, aby odpad vyložili deň pred zberom- Odpad musí byť rozdelený na 3 časti:...

Bio zo 16. septembra

18.09.2016 12:24
Všetok bio odpad, ktorý sme nestihli vyzbierať v piatok 16. septembra, dozbierame v pondelok 19. septembra.

Nové termíny rozdávania žltých nádob

14.09.2016 21:50
Znovu začíname resp. pokračujeme od pondelka 19.09 vždy od 15tej hodiny !PONDELOK 19.09Agátová, Brezová, Dielenská, Jelšová, Lipová, Stromová,Gaštanová, Na brehu, Záhradná, ZámockáUTOROK...

Pokračujeme v rozdávaní 240 L nádob

12.09.2016 10:00
Rozvoz 240 L žltých popolníc na plasty bude pokračovať iba na uliciach, naktorých sme v piatok resp. v sobotu neboli !!! Budeme pokračovať v utorok 13.09.2016 od 15.00 do 20.00 hodiny. Rozvoz bude v...

Bio odpad a zberné dvory počas sviatkov

30.08.2016 07:52
Spoločnosť TEKOS dáva do pozornosti tieto zmeny:Biologický odpad:01.09.2016sa ruší zber biologického odpadu spred rodinných domov15.09.2016sa presúva zber biologického odpadu spred rodinných domov...

Rozvoz 240 L nádob

30.08.2016 07:49
Oznamujeme občanom mesta Malacky, že v najbližších dňoch dôjde k doručeniu žltej 240 L nádoby do rodinných domov ako náhrada za plastové vrecia. Odovzdanie sa uskutoční bezplatne na podpis a prebehne...

Zvoz biologického odpadu

22.07.2016 14:06
Spoločnosť TEKOS oznamuje občanom, že "Zvoz biologického odpadu" zo záhrad a z rodinných domov v obvyklom množstve sa uskutočňuje v nepárnom týždni vždy vo štvrtok. Trávu a lístie je potrebné vložiť...

Informácia o novom postupe pri nakladaní s odpadovými pneumatikami od 1.1.2016

06.04.2016 10:31
Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. nadobúda účinnosť od 1.1.2016. Od tohto dátumu sa uplatňuje nový postup voči odpadovým pneumatikám, podľa ktorého:- odpadové pneumatiky sa nepovažujú za súčasť...

Malacky dostanú dotácie na zberné vozidlo skla a rozšírenie kamerového systému

06.04.2016 08:57
Do Malaciek smerujú ďalšie dve dotácie. Boli sme úspešní pri žiadosti na Envirofond o poskytnutie finančného príspevku na nové zberné vozidlo na sklo.Konateľ mestskej organizácie Tekos Juraj...
Všetky články